Vores tilgang er baseret på at levere kvalitet i alt, hvad vi gør, ved at sikre, at vores hold har et klart lederskab og det rigtige miljø for hele tiden at kunne levere en pålidelig service til vores klienter. Disse værdier leveres gennem vores vision om at være anerkendt som en dynamisk og innovativ virksomhed.

tcw Translated DA

Careys anlæg og flåde

Carey Group ejer og driver over 2.000 poster af specialiserede maskiner og anlæg og en flåde på mere end 500 lastbiler og varevogne, der spiller en afgørende, støttende rolle for alle Carey Groups selskaber.

Alle anlæg inspiceres og vedligeholdes regelmæssigt for at sikre en sikker og effektiv drift og er certificeret efter de højeste niveauer, herunder FORS og CLOCS.

Sundhed og sikkerhed

Vi anerkender, at vores primære opgave er at beskytte personalets sundhed, sikkerhed og velfærd. Dette opnås gennem uddannelse af personalet til de højeste standarder og opretholdelse af et sikkert arbejdsmiljø af høj kvalitet, samt yde passende tilsyn til alle tider og levere effektiv kommunikation på alle niveauer.

Vores interne initiativ Trygt hjem til ethvert hjem (SHED) er indlejret i vores kultur og støtter fuldt ud det ISOakkrediterede integrerede ledelsessystem, der omfatter ISO 9001, 14001 og 18001.

Bæredygtighed

RDF giver et bæredygtigt alternativ til deponering ved genanvendelse af restaffald som en værdifuld kilde til kraftvarmeproduktion.

Vores eksport af RDF til europæiske energigenvindingsanlæg er kulstofneutralt, eftersom det yderst effektive niveau for kombineret kraftvarmeproduktion langt opvejer virkningerne af transport af RDF til det europæiske fastland. Vores energigenvindingspartnere producerer el, udnytter varmen til fjernvarme eller industrielle anvendelser og genbruger de faste restprodukter såsom aske til vejanlæg.

Forbedring af kvaliteten og virksomheden

Seneca er forpligtet til at forsyne sine energigenvindingspartnere med brændstof af høj kvalitet til tiden, hver gang.

Vi er dedikerede til den løbende udvikling af vores brændstofsproduktionsprocesser, forsyningskæder og logistiksystemer for at sikre, at vi fuldt ud kan leve op til markedets krav og give merværdi til vores partnere.

Dette har omfattet nylige, betydelige investeringer i innovativ logistikteknologi og RDF-produktionsudstyr, som har sat os i stand til at rodfæste Seneca som markedsledere.