Vores specialbrændstofproduktionsanlæg i Wembley i London giver vore kunder mulighed for at opfylde deres ambitioner om nul affald til deponering ved konvertering af forskellige typer affald, f.eks. kommunalt, industrielt og kommercielt affald, til affaldsbaseret brændsel (RDF).

De resulterende kvaliteter af brændstof anvendes af vores europæiske partnere til energifremstilling, hvilket skaber yderligere miljøfordele ved at reducere afhængigheden af afbrænding af fossile brændsler til kraftvarmeproduktionsbygninger.

The resulting grades of fuel are used by our European partners to generate energy bringing further environmental benefits by reducing reliance on the burning of fossil fuels to heat and power buildings.