Seneca Resource Recovery tilbyder affaldshåndtering over hele London og det sydøstlige England med et sikkert, pålideligt og et bæredygtigt modtagelsesanlæg af deres affald.

Vores 24/7 anlæg i Wembley giver et effektivt turnaround for vores køretøjer og sætter vores kunder i stand til at maksimere produktiviteten af deres affaldsindsamlingsflåde og samtidigt bevare 100% lossepladsomlægning.

Vi omdanner kommunalt, byggeaffalds-, kommercielt/industrielt og restaffald til affaldsbaseret brændstof, hvilket giver et særdeles bæredygtigt alternativ til deponering og støtter vores kunder i at opfylde deres miljømål.