Siden vores stiftelse i 2010 har vi etableret et omfattende netværk af RDF aftagere i hele Europa. Dette, kombineret med vores omfattende ekspertise inden for produktion af RDF har utvetydigt placeret os som en af Storbritanniens førende RDF-eksportmægler. Seneca vil i løbet af 2018 eksportere mere end 220.000 tons RDF fra vores egen produktion og yderligere 250.000 tons gennem vores RDF Broker Service.

Gennem vores højtudviklede forsyningskæde vil vi identificere energigenvindingsløsning, der imødekommer dine specifikke affaldskrav. Vores team vil skabe en fuldt integreret RDF mæglerpakke, som vil indeholde de nødvendige lovmæssige godkendelser, TFS-dokumentation, eksport logistik og energigenvinding.