Senecas højtudviklede RDF-produktion og eksportnetværk gør det os til en ideel, strategisk partner for lokale myndigheder i hele Storbritannien. Vores ekspertise, evner og langsigtede RDF-aftagerkontrakter sikrer, at vi kan levere behandlingsløsninger for dagrenovation til offentlige kunder, som konsekvent leverer 100% lossepladsomlægning.

Vores innovative løsninger til affaldshåndtering sætter Seneca i stand til at modtage og behandle MSW-storskrald og affald fra gadefejning og hjælper lokale myndigheder med at nå deres miljø- og bæredygtighedsmål.

Seneca har leveret afgørende affaldsbehandlingsservices til Norfolk County Council siden april 2016 af ca. 30.000 tons pr. år af husholdningernes restaffald. Fra dag ét har Senecas servicelevering oversteget vores forventninger. Services der har kørt meget glat, har reduceret vores omkostninger og vores miljøindsats er blevet bedre.

Joel Hull - Affaldschef, Norfolk County Council